KRS 0000 407 662

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

AKCJA 1% podatku dla naszej szkoły

Zachęcamy do wsparcia szkół!
Za naszym pośrednictwem można przekazać środki finansowe
1% z Państwa podatku na rzecz szkół,
z którymi współpracuje Fundacja Promień Radości.
Uzyskane w ubiegłych latach fundusze zostały przez nas przekazane szkołom.
Środki zostały wykorzystane na pomoce dydaktyczne.

Przekazanie 1% podatku na rzecz szkół, z którymi współpracujemy, przyczyni się do
stworzenia lepszych warunków uczących się w nich dzieci i młodzieży.

 
 
Scroll Up