KRS 0000 407 662

Ale to był za Koncert! Co za emocje! Wielka radość móc grać i śpiewać dla tak wspanialej publiczności, która wypełnia salę w MDK-u!
Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni za tak liczne przybycie na nasz Koncert Charytatywny! Przeżyliśmy dzięki Wam cudowne chwile muzycznych uniesień!

Corocznie w trakcie Koncertu Charytatywnego udaje się, dzięki Państwa wspaniałomyślności i ofiarności, pomagać podopiecznym naszej Fundacji. W tym roku dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać na operację rączki Weroniki kwotę 8666,20 zł!

Możliwa jest operacja, w czasie której zostaną chirurgicznie odtworzone paluszki u tego małego dziecka. Operacja wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, dlatego tak dziękujemy Państwu za pomoc!

Dziękujemy, za tak ciepłe i entuzjastyczne przyjęcie przygotowanych przez naszych wokalistów piosenek związanych z muzyka filmową. Prowadzone od września warsztaty muzyczne wymagały ogromnego zaangażowania uczestników… ale było warto, efekty zobaczyliście na naszym koncercie. Warto jest umożliwiać młodym ludziom realizację muzycznych pragnień!


Scroll Up