KRS 0000 407 662

ZBIERAMY DLA FABIANA

74 1750 0012 0000 0000 3859 4974

Fabian

FABIAN DĄBROWSKI
NR PODOPIECZNEGO 5358

 

WPŁACAM

 

Urodził się w 2013 roku. W wieku 3 lat zdiagnozowano u Fabiana autyzm. Trudno wskazać jego przyczynę. Autyzm jest tajemnicą nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla lekarzy. Każdy przypadek autyzmu jest inny. Chłopiec ma bardzo duże problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Nie wykształciła się u niego mowa adekwatna do jego wieku. Nie potrafi samodzielnie budować zdań, trudno słowami wyrażać mu własne emocje. Ma duży deficyt uwagi i koncentracji. Jako bardzo energiczne dziecko ma problemy ze skupieniem uwagi na wykonywanych czynnościach. I to nie jest w żadnym wypadku jego wina. Trudności w komunikowaniu się z  innymi nie wynikają z jego złej woli. On po prostu nie wie jak ma się z nami porozumieć. Usilnie się tego uczy. Cała jego rodzina ciężko pracuje nad tym, aby nauczył się funkcjonować w społeczeństwie, zapewnia terapię, ale wszystko wymaga czasu i sporych nakładów finansowych. Bardzo ważne jest zapewnienie licznych i różnorodnych zajęć, które przyniosą poprawę umiejętności komunikowania się dziecka. Wiąże się to z intensywną pracą logopedyczną ukierunkowaną na terapię nauki mowy oraz koncentracji. To wszystko po to, aby wychować samodzielnego młodego człowieka, który kiedyś będzie potrafił samodzielnie funkcjonować, okazywać swoje emocje i normalnie żyć.

Fabian na swojej drodze potrzebuje naszego wsparcia!

Scroll Up