KRS 0000 407 662

ZBIERAMY DLA ADRIANA

74 1750 0012 0000 0000 3859 4974

TEST

ADRIAN BRZEŹNIAK

NR PODOPIECZNEGO 5307

 

WPŁACAM

 

Od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Choroba ta, to zespół zaburzeń układu nerwowego, które są następstwem uszkodzenia mózgu przed urodzeniem się chłopca. W przypadku Adriana zmiany chorobowe obejmują deformację układu mięśniowo-szkieletowego. Ponadto chłopiec nie widzi od urodzenia. Wymaga ciągłej i systematycznej rehabilitacji, wsparcia lekarzy specjalistów i całodobowej pomocy drugiej osoby.

Prowadzona u niego rehabilitacja ruchowa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków spowodowanych unieruchomieniem, uaktywnienie porażonych części ciała oraz usprawnienie części zdrowych.

Jeszcze kilka lat temu nie potrafił samodzielnie siedzieć.Obecnie z pomocą rehabilitanta, próbuje samodzielnie stawiać własne kroki. Jego osiągnięcia to efekt właściwej rehabilitacji i ciężkiej pracy opiekunów. Pomimo swej niepełnosprawności Adrian nie poddaje się i dzielnie znosi trudy rehabilitacji oraz każdego dnia staje do walki o samodzielność.

Koszty leczenia, rehabilitacji chłopca stanowczo obarczają i przytłaczają finansowo rodzinę Adriana, która ponad wszystko wierzy w to, że los się do nich uśmiechnie. Zbieramy środki finansowe, które zostaną przeznaczone na rehabilitację Adriana. Bardzo prosimy o wsparcie w walce o zdrowie i usprawnianie Adriana. 

 

Scroll Up